Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan saran dan prasarana di SMK Badoystudio. Seluruh sarana dan prasarana menjadi perhatian utama bidang ini.